Voog


Mis on voog?
Voog (ingl k flow) on üks peamisi põhjuseid, miks asjad meie jaoks nauditavad on. Voog on meeleseisund, mida iseloomustab ülim keskendumine, in the zone olemine. Voog on mingi tegevuse nautimine, sest see pakub meile pinget ja väljakutset. Voog on keskendumine mis paneb meid unustama muud maailma koos kõigi muredega, mis paneb meid unustama aja möödumist. Voog on pidev teadmine sellest, kui hästi meil läheb, et ohjad on meie käes, et oleme "laineharjal". Voog on sageli põhjus, miks me asju teeme; voog kannustab meid arenema. Tegemist ei ole mingi umbluuga. Voog on teaduslik nähtus, mille teooria rajas mitukümmend aastat tagasi üks keerulise nimega mees - Mihaly Csikszentmihalyi

Voo isa
Csikszentmihalyi, voo idee vaieldamatu isa, on Claremonti ülikooli psühholoogia- ja juhtimisprofessor ning üks positiivse psühholoogia rajajatest. Ta on üle 40 aasta uurinud seda, mis ja miks tegutsemise inimeste jaoks nauditavaks muudab. Lisaks voo uurimissuuna rajamisele on ta uurinud motivatsiooni, haaratust (engagement) ja loovust ning loonud kogemuse väljavõtte meetodi inimeste igapäevaelu uurimiseks. 

Voog ja töö: vastuolu?
Miks inimesed sageli oma tööd ei naudi, motiveeritud ei ole, töölt lahkuvad? Sest nende töö ei paku neile vookogemust. Tegelikkuses on töö väga kõrge voo-potentsiaaliga ning keskmiselt kogetakse voogu tööl rohkemgi kui puhkeajal. Põhjus on lihtne: töö saab pakkuda väga häid väljakutseid, mis voo tingimustele vastavad. Kuid probleemid juhtimises ja töökeskkonnas ei luba paljudel inimestel siiski tööl voogu saavutada. Nende takistuste kõrvaldamine on hea nii töötajatele kui organisatsioonile: töörahulolu (ja eriti haaratus) kasvab, töösooritus on parem, läbipõlemise oht on madalam. 


Kuidas ma voogu kogeda saan?
Esimese asjana vajad sa keskkonda, kus on võimalik keskenduda. Seejärel tuleb valida õige ülesanne. Voog on võimalik siis, kui ülesanne ei ole liiga lihtne ja igav või liiga keeruline ja frustreeriv. Voog sünnib mõistlikust pingutusest. Võimalikult intensiivseks kogemuseks on ülesandele veel tingimusi. Väljakutse peaks olema selge ning sind kõnetava eesmärgiga. Asjade käik peaks alluma sinu kontrollile, tegevuse tulemus peaks olema sinu pingutustest sõltuv. Tegevus peaks andma sulle selget tagasisidet sellest, kui hästi sul läheb. Miks kogevad programmeerijad ja kirurgid sagedamini voogu? Sest progress on mõõdetav, veateade on selle tagasiside. Iga vookogemusega kasvavad sinu oskused ja motivatsioon, mis suurendavad järgmisel korral voo saavutamise tõenäosust. 

Kas voog on kõigile?
Põhimõtteliselt saavad kõik voogu kogeda. Mõni saavutab aga voogu lihtsamalt kui teised. Kui inimene näeb ja otsib rohkem võimalusi esitada endale selgeid ja võimetekohaseid väljakutseid, siis kogeb ta tõenäolisemalt voogu. Sama kehtib siis, kui inimene oskab iseenda progressi hinnata või muuta ülesannet nõnda, et see selget tagasisidet annaks. Ja siis, kui inimene suudab muud maailma oma teadvusest välja lülitada, muresid kõrvale panna ning tegevusse süveneda. Õnneks on suur osa voogu soodustavatest oskustest õpitavad ja arendatavad. 

Soovid voo kohta rohkem teada saada? Tule mõnele koolitusele või küsi meilt otse. 
Eesti keeles